Social Icons

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

SAP MDM Manager

( Sap Jobs )

Portland Resourcing looking for SAP MDM Manager. The MDM manager will responsible for setting up and managing the SAP Master Data Services office in China....via http://www.simplysap.com/sap-search/?xjid=141542

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 

Sample text

Sample Text

Sample Text